Books By Catagory
የኢትዮዽያ ደራሲያን በፊደል ማውጫ
 
     
27 ውጤት ተገኝቷል
   
 
ማህተመሥላሴ ወልደመስቀል ልጆቸም አዋቂዎችም አንብበው የሚደሰቱበት የተረትና ምሳሌ ምርጥ መጽሐፍ ነው።
ልጆቸም አዋቂዎችም አንብበው የሚደሰቱበት የተረትና ምሳሌ ምርጥ መጽሐፍ ነው።
 
 
ሣህለስላሴ ብርሃነማርያም የደራሲና ተርጓሚ ሣህለስላሴ ብርሃነማርያም የወግ መጽሐፍ ናት።
የደራሲና ተርጓሚ ሣህለስላሴ ብርሃነማርያም የወግ መጽሐፍ ናት።
 
መስፍን ሀብተማርያም ሞገስ ደራሲ መስፍን ሀብተማርያም ካሳተማቸው የወግ መጻህፍት [የሌሊት ድምፆች፣አዜብ፣አውዳመት ወዘተ ...] መካከል የመጀመሪያው መጽሐፉ ናት።
ደራሲ መስፍን ሀብተማርያም ካሳተማቸው የወግ መጻህፍት [የሌሊት ድምፆች፣አዜብ፣አውዳመት ወዘተ ...] መካከል የመጀመሪያው መጽሐፉ ናት።
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ወልደጊዮርጊስ ወልደዮሐንስ ከሥራ : በኋላ። ሥራ: ስትፈቱ:
ዕነቆቅልሽ : ተጫወቱ።

ከብላታ:ወልደ:ጊ. ወ.

ተኀትመ: ዝንቱ: መጽሐፍ:በ፳:ዘመን: መንግሥቱ: ለቀዳማዊ:
ኃይለ:ሥላሴ:ንጉሠ: ነገሥት:ዘኢትዮጵያ።
አዲስ :አበባ:ጥቅምት:፳፯:፲፱፻፶፪:ዓ.ም.
ሁለተኛ: ጊዜ : በተስፋ: ማተሚያ: ቤት : ታተመ።
ከሥራ : በኋላ። ሥራ: ስትፈቱ:
ዕነቆቅልሽ : ተጫወቱ።

ከብላታ:ወልደ:ጊ. ወ.

ተኀትመ: ዝንቱ: መጽሐፍ:በ፳:ዘመን: መንግሥቱ: ለቀዳማዊ:
ኃይለ:ሥላሴ:ንጉሠ: ነገሥት:ዘኢትዮጵያ።
አዲስ :አበባ:ጥቅምት:፳፯:፲፱፻፶፪:ዓ.ም.
ሁለተኛ: ጊዜ : በተስፋ: ማተሚያ: ቤት : ታተመ።
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ታረቀኝ ጎጄ] ዓለሙ በገና: ጨዋታ: የለም: ሎሌ: ጌታ።
የተጻፈው :
ጎጄ ... ታረቀኝ :ዓለሙ ።
አዲስ : አበባ:ሐምሌ:፲፮:ቀን:፲፱፻፵፰:ዓ:ም:

በተስፋ: ማተሚያ: ቤት : ታተመ።
በገና: ጨዋታ: የለም: ሎሌ: ጌታ።
የተጻፈው :
ጎጄ ... ታረቀኝ :ዓለሙ ።
አዲስ : አበባ:ሐምሌ:፲፮:ቀን:፲፱፻፵፰:ዓ:ም:

በተስፋ: ማተሚያ: ቤት : ታተመ።
 
አሐዱ ሳቡሬ Ahadu Sabure የዓለም : መስተዋት።

ከአሐዱ ሳቡሬ
ተዘጋጀ።

አዲስ አበባ የካቲት ፲፰ ቀን ፲፱፻፵፯ ዓ ም። በመርሐ ጥበብ ማተሚያ ቤት ታተመ። ቁጥር ፬፻፹፬
የዓለም : መስተዋት።

ከአሐዱ ሳቡሬ
ተዘጋጀ።

አዲስ አበባ የካቲት ፲፰ ቀን ፲፱፻፵፯ ዓ ም። በመርሐ ጥበብ ማተሚያ ቤት ታተመ። ቁጥር ፬፻፹፬
   
       

መጸሐፍ ለመዋዋስ መመዝግብ ያስፈልጎታል። ለመመዝገብ እዚህ ይጫኑ

ተመዝግበው ከሆነ እዘህ ይጫኑ
 

መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው© 2007 ዓ.ም ethioreaders.com