Books By Catagory
የኢትዮዽያ ደራሲያን በፊደል ማውጫ
 
     
15 ውጤት ተገኝቷል
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
መስፍን አረጋ ሰገላዊ አማርኛ አዳዲስ የአማርኛ ቃላትን ያስተዋውቃል ቃላቱም ለረቢ እንዲስማሙ ተድገው ተቀርጸዋል ግሩም ስራ ነው የአማርኛን ቋንቋ እድገት ፋና ካፋች የሚሆን ነው።
ሰገላዊ አማርኛ አዳዲስ የአማርኛ ቃላትን ያስተዋውቃል ቃላቱም ለረቢ እንዲስማሙ ተድገው ተቀርጸዋል ግሩም ስራ ነው የአማርኛን ቋንቋ እድገት ፋና ካፋች የሚሆን ነው።
 
   
       

መጸሐፍ ለመዋዋስ መመዝግብ ያስፈልጎታል። ለመመዝገብ እዚህ ይጫኑ

ተመዝግበው ከሆነ እዘህ ይጫኑ
 

መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው© 2007 ዓ.ም ethioreaders.com